Offentliggjort: 2018-02-12 10:25:42 CET
TDC A/S
Intern viden

TDC : TDC er blevet kontaktet af en byder vedrørende alle aktier i TDC

I lyset heraf, og i overensstemmelse med TDC's forpligtelser over for Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”), har TDC konsulteret MTG og har kommunikeret, at TDC's bestyrelse har intention om at tilbagekalde sin anbefaling af transaktionen med MTG vedrørende MTG's Nordic Entertainment og Studios forretning, hvis et sådant overtagelsestilbud bliver fremsat.

 

Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at de igangværende drøftelser vil lede til et overtagelsestilbud.

 

TDC vil give yderligere information, når den modtages.

         TDC A/S
         Teglholmsgade 1
         0900 København C
         tdc.dk


Release 9 2018 Fondbrsmeddelelse - DK.pdf