English Estonian
Avaldatud: 2022-05-23 07:50:11 CEST
Elmo Rent
Börsiteade

ELMO Rent kaasab kapitali rahvusvaheliselt turult ning alustab laienemist

Eesti suurim elektrisõidukite renditeenuse pakkuja ELMO Rent laiendab oluliselt oma tegevusvaldkonda, arendades autode kaugjuhtimise tehnoloogiat  ja sõidukijagamise ning lühirendi teenust, ning kaasab selleks kapitali mitmes etapis nii rahvusvaheliselt kui kohalikult turult. 

Kaasatavat kapitali kasutab ettevõte peamiselt kaugjuhitava sõiduki tehnoloogia tänavale toomiseks ja välisturgudele laienemiseks, kuid ka autopargi laiendamiseks ja sisenemiseks taksoteenuste turule. ELMO Rent kavatseb lähiajal tuua tänavatele ca 20 kaugjuhitavat autot uue põlvkonna renditeenuse testimiseks ning tutvustab uut tehnoloogiat huvilistele juba selle kuu lõpus nii Prantsusmaal kui Saksamaal.

„ELMO Rent on tänaseks kasvanud uue põlvkonna mobility-valdkonna ettevõtteks, arendades kaugjuhtimise tehnoloogiat autojagamise, lühirendi ja taksoettevõtete jaoks,“ ütles ELMO Rendi asutaja ja nõukogu esimees Enn Laansoo Jr. 

Kaugjuhtimise tehnoloogia ja uue põlvkonna renditeenuste arendamiseks laiendab ELMO Rent investeerimisvõimaluse pakkumist rahvusvahelistele investoritele ning kavatseb selle aasta jooksul kaasata kapitali erainvestoritelt vähemalt kahes etapis mitteavalike suunatud emissioonide raames.

Kapitali kaasamise ja omandamise tehingute läbiviimiseks on ELMO Rent sõlminud lepingud investeerimispanganduse ettevõtetega KPMG Baltics ja Keystone Advisers. „Koostöö ja tuginemine kahe erineva investorkonsultandi kogemustele ja teadmistele finantseerimislahenduste leidmisel võimaldab meil kaasata eri profiili ja mastaabiga investoreid, et leida täiendavaid vahendeid ettevõtte tegevusplaanis ette nähtud kaugjuhitavate autode lühirendi ärisse toomiseks, taksoteenuse käivitamiseks ja sellega seoses ka autopargi suurendamiseks,“ ütles Laansoo.

„Uus põlvkond on oluliselt muutnud arusaamu mobiilsusest ja enam ei peeta oluliseks omada isiklikku sõiduautot. Roherendi eestvedajaks kasvanud ELMO Rent kombineerib traditsioonilist autorenti uute tehnoloogiatega ja see loob mitmeid uusi võimalusi nii kodu-, kui välisturgudel,“ lisas KPMG Baltics parter Hanno Lindpere.

„Sõidukite kaugjuhtimise tehnoloogia on oluline vaheetapp üleminekul täisautonoomsetele sõidukitele, mida võimaldava regulatsiooni väljatöötamine ja kehtestamine vajalikus ulatuses võtab Euroopas ja mujal maailmas veel aastaid. Seetõttu on investorite huvi kaugjuhtimistehnoloogia vastu suur,“ ütles Keystone Advisers partner Tõnis Kons.

Juunis kaasatakse kohalikult turult vähemalt 3 mln EUR, mis suunatakse tehnoloogia tänavale toomiseks ja teenuste arendusse, elektri- ja hübriidautodest koosneva sõidukipargi laiendamiseks ning sisenemiseks taksoteenuste turusegmenti. Rahvusvaheliselt turult kapitali kaasamine viiakse lõpule 2022. aasta lõpuks.

 

Lisainfo:

Enn Laansoo, Jr.

ELMO Rendi nõukogu esimees

Tel 521 6858

enn@elmorent.ee