English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-02 15:00:00 CET
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB valdybos pirmininkas Algirdas Juozaponis pasitrauks iš „EPSO-G“ įmonių grupės

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, toliau - „Litgrid“) praneša, jog bendrovės valdybos pirmininkas Algirdas Juozaponis nusprendė nuo 2023 metų sausio pasitraukti iš „EPSO-G“ finansų direktoriaus pareigų.

„EPSO-G“ gruodžio 2 dieną paskelbė atranką į patronuojančios bendrovės deleguojamo valdybos nario vietą. A. Juozaponis tęs darbą „Litgrid“ valdyboje ir eis jos valdybos pirmininko pareigas iki bus baigta ši atranka ir naujasis valdybos narys pradės eiti pareigas.

2020 metais darbą pradėjusioje „Litgrid“ valdyboje šiuo metu dirba 4 nariai, renkami 4 metų kadencijai.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

mob. tel.: +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu