English Lithuanian
Paskelbta: 2023-04-20 09:08:08 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kaunas, Lietuva, 2023-04-20 09:08 CEST -- 2023 Balandžio 19 dieną įvykusiame AB East West Agro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Sprendimas (1)
Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir valdymo organų nariams taisyklių tvirtinimas

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir valdymo organų nariams taisykles (Priedas Nr. 1)

         Generalinis direktorius
         Gediminas Kvietkauskas
         gediminas@ewa.lt


EWA_Akciju suteikimo taisykles_LT-EN.pdf