Paskelbta: 2013-10-31 12:28:28 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-31 12:28 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 28,9491 474,2103 2240,8672 437598,6602
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,3737 112,954 0 150729,0148
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,4404 93,7115 0 313070,2689
Finasta Baltic Fund 25,8322 74,876845 25 90795,571853

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813