Published: 2021-02-15 11:14:40 CET
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Iekšējā informācija

Akcijas pirkšanas piedāvājums

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2021. gada 15.februārī saņēma no akcionāriem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NAMEJS 1”, Valentina Istomina, Aleftīnas Struļevičas, Vladimira Cadoviča un Sergeja  Safronova sekojošu paziņojumu par akcijas iepirkšanas piedāvājumu:

2020.gada 06.oktobra akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemts lēmums  par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NAMEJS 1”, Valentins Istomins, Aleftīna Struļeviča, Vladimirs Cadovičs un Sergejs  Safronovs, kuri darbojas saskaņoti, visi kopā ir pieņēmuši lēmumu veikt papildus darbības ar mērķi palielināt savu līdzdalību un sasniegt 95 % no kopējā akciju skaita līdz aiziešanai no biržas.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NAMEJS 1”, Valentinam Istominam, Aleftīnai Struļevičai, Vladimiram Cadovičam un Sergejam  Safronovam uz 2021.g.11.februāri visiem kopā grupā pieder 4 492 438 akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akcijas, jeb 94.72% no kopējā akciju skaita.

Mazākuma akcionāri, kuri nepaspēja pārdot savas akcijas obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā, var to izdarīt par to pašu atpirkšanas cenu EUR 0.27 par vienu akciju, zvanot pa tālr.+371 29900551 vai rakstot info@rigagold.lv.

Piedāvājums ir spēkā līdz 2021.g.18.februārim.

Valdes priekšsēdētājs

 Vladimirs Cadovičs

 info@rigagold.lv
 67272790