Danish
Offentliggjort: 2023-01-12 16:40:00 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Prospekter/prospekt medd.

Ajourførte dokumenter med investorinformation

Hermed offentliggøres ajourførte dokumenter med investorinformation, iht. § 62 i lov om alternative investeringsfonde m.v., for følgende fonde:

DK0060804052 – ACAECO – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL
DK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK
DK0061149036 – ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL)
DK0061267747 – ACAEUC – Accunia Invest European CLO AAA/AA AKK DKK

De væsentligste ændringer er:

  • bilag med bæredygtighedsrelaterede oplysninger om de enkelte afdelinger, jf. SFDR-forordningens bilag 2
  • Administrations-fee er ændret fra 0,15% til 0,2%

Herudover er der lavet redaktionelle ændringer.

Kontaktperson:
Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Vedhæftede filerInvInfo 62 KFAI 2023-01.pdf
InvInfo-tillg CLO.IG 2023-01.pdf
InvInfo-tillg CLO.OPP 2023-01.pdf
InvInfo-tillg CLO.AAA 2023-01.pdf
InvInfo-tillg EuroHY 2023-01.pdf