Avaldatud: 2021-06-16 08:41:19 CEST
Trigon Property Development
Börsiteade

AS Trigon Property Development aktsikapitali vähendamise ex-päev

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, väärtpaberi lühinimi TPD1T, ISIN kood EE3100003443; edaspidi „Aktsiaselts“) fikseerib aktsionäride nimekirja aktsiakapitali vähendamiseks (vastavalt 4. juuni 2021. a üldkoosoleku otsustele, mille osas on täpsem informatsioon leitav 4. juuni 2021. a börsiteatest, mida on parandatud 7. juuni 2021. a parandusteatega) 18. juunil 2021. a, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on Aktsiaseltsi aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 17. juuni 2021. a. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama väljamakset aktsiakapitali vähendamise eest.

Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse 0,089 Eurot aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadel, ehk mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.


Rando Tomingas
AS Trigon Property Development
Juhatuse liige
Telefon: +372 66 79 200
E-post: info@trigonproperty.com