Paskelbta: 2021-06-08 16:30:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį

Bendrovės valdybos pranešimas dėl ketinimo išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai

 AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė) valdyba savo 2021 m. birželio 07 d. posėdyje nusprendė Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlyti svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir dėl jų viešo siūlymo nebevykdymo.

Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bei sprendimų projektai paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka1.

Taip pat pateikiamas Bendrovės valdybos  pranešimas apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB „Nasdaq Vilnius“ ir nebesiūlyti akcijų viešai.

         
         G.Keliauskas
         + 370 444 22208
1 https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b396be42f698f2f2098b1e1aea249bd5b&lang=ltPriedasSR-21-00177 priedas Valdybos pranesimas apie delistingavima 20210607.pdf