Paskelbta: 2021-05-04 10:13:29 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Gegužės 03 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-05-04 10:13 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Gegužės 03 d. –  13,2391 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. 
Gegužės 03 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. Gegužės 03
 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. 
Gegužės 03 d. – 159832 vnt.


 

         Orion Asset Management