Published: 2018-08-31 11:16:19 CEST
Lykill fjármögnun hf.
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Lykill fjármögnun hf.: Skuldabréfaútboð 5. september

Lykill fjármögnun hf. efnir til útboðs á skuldabréfum miðvikudaginn 5. september næstkomandi. Boðin verða til sölu skuldabréf í flokkunum LYKILL 16 1 og LYKILL 17 1.

Báðir flokkar eru tryggðir með veði í útlánum og fjármögnunarsamningum Lykils og hafa báðir verið teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

LYKILL 16 1 er óverðtryggður flokkur sem ber fljótandi vexti (1M REIBOR + 1,10%) og greiðir jafnar mánaðarlegar greiðslur. Lokagjalddagi flokksins er 16. október 2023. Áður útgefin skuldabréf í flokknum eru að nafnverði 5.080.000.000 kr. LYKILL 16 1.

LYKILL 17 1 er verðtryggður skuldabréfaflokkur sem ber fasta 3,95% vexti og greiðir jafnar árlegar greiðslur. Lokagjalddagi flokksins er 15. maí 2024. Áður útgefin skuldabréf í flokknum eru að nafnverði 9.670.000.000 kr.

Fossar markaðir hf. hafa umsjón með útboðinu og kynnir það fyrir hugsanlegum fjárfestum. Útboðið verður lokað og með hollenskri aðferð, þar sem öll skuldabréf verða seld á hæstu ávöxtunarkröfu sem tekið verður í hverjum flokki. Skuldabréfin eru gefin út í 10 m.kr. einingum og verða skráð í Kauphöll. Lágmarkstilboð er 20.m.kr. að nafnvirði. Lykill fjármögnun hf. áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er að hluta eða í heild eða hafna öllum. Niðurstöður útboðsins verða birtar opinberlega eigi síðar en næsta virka dag eftir útboð.

Grunnlýsing, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu framangreindra flokka skuldaskjala eru birt á vefsíðu félagsins: https://www.lykill.is/starfsemi/fjarfestatengsl/

Nánari upplýsingar veita:
Daði Kristjánsson, Fossar markaðir hf., dadi.kristjansson@fossarmarkets.com, s: 840 4145
Sighvatur Sigfússon, fjármálastjóri Lykils fjármögnunar hf., sighvatur@lykill.is, s: 540 1700