Danish
Offentliggjort: 2021-06-30 16:39:34 CEST
PFA Invest
Forløb af generalforsamling

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 30. juni 2021 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til den tidligere offentliggjorte dagsorden, idet bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest havde oprettet fusionsplan og -redegørelse for skattepligtig fusion af følgende afdelinger:

  • Højt Udbytte Aktier (SE-nummer: 33 48 18 53), Europa Value Aktier, (SE-nummer: 34 18 54 92) og USA Stabile Aktier (SE-nummer: 34 19 79 03) fusioneres med afdeling Globale Aktier (SE-nummer: 33 47 80 03) som fortsættende afdeling.

  • Udenlandske Obligationer (SE-nummer: 34 19 78 73) fusioneres med afdeling Mellemlange Obligationer (SE-nummer: 34 19 58 03) som fortsættende afdeling.

Fusionerne blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. juni 2021 iht. vedtægternes § 18, betinget af Finanstilsynets godkendelse. Fusionerne gennemføres som skattepligtige fusioner.

Central investorinformation er opdateret i overensstemmelse med ovenstående og findes på pfainvest.dk.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest