Paskelbta: 2018-01-10 15:05:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. gruodžio mėnesį

2017 m. gruodžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7,95 mln. EUR arba 4% mažesni negu 2016 m. gruodžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 metais buvo 113,9 mln. EUR arba 26% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102