Publicēts: 2013-06-13 12:21:25 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

12. un 13. jūnija valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 13.jūnijā)

Trešdien, 12. jūnijā, notika 6 mēnešu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2013.gada 13.decembrī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 30 milj. latu, kas 3,75 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,350% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 0,201%.

Ceturtdien, 13. jūnijā notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 6 mēnešu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 4,975 milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pārdoti valsts parāda vērtspapīri 2,0 milj. latu apmērā.

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase