Publicēts: 2021-01-18 15:49:11 CET
AgroCredit Latvia
Pārvaldītāju darījumi

Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu nr. 2016/523

Mārupe, Latvija, 2021-01-18 15:49 CET -- SIA AgroCredit Latvia ir saņēmusi personas, kas veic pārvaldības pienākumus cieši saistītās personas paziņojumu par darījumu ar obligācijām. Sīkāka informācija pielikumos.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         t.+371 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


Veidne zinosanai DG_Ieguldijumi_3.pdf