Paskelbta: 2018-04-09 08:50:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2018 m. kovo mėnesį

2018 m. kovo mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7,45 mln. EUR arba 32 % mažesni negu 2017 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai 2018 m. sausio - kovo mėn. buvo 20,9 mln. EUR arba 25% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2017 metais. Sūrio ir išrūgų produktų kainų lygmens sumažėjimas eksporto rinkose, bei mažesnis parduotos produkcijos kiekis įtakojo didesnes produktų atsargas kovo mėnesio pabaigoje ir pardavimų apyvartos sumažėjimą.

Vilija Milaševičiutė
 Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102