Paskelbta: 2016-04-11 08:46:30 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2016 m. kovo mėnesį

2016 m. kovo mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7,2 mln. EUR arba 13% didesni negu 2015 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - kovo mėn. buvo 16,7 mln. EUR arba 15% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102