Paskelbta: 2017-10-16 14:00:00 CEST
Baltic Mill
Kita informacija

AB „Baltic Mill” akcininkų susirinkimo sprendimai

Vievis, Lietuva, 2017-10-16 14:00 CEST -- 2017 m. spalio 13 d. įvyko AB „Baltic Mill“ visuotinis akcininkų susirinkimas.  Susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai:

1.     Dėl metinių Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų, ir metinio pranešimo patvirtinimo.

AB „Baltic Mill“ akcininkų susirinkimas patvirtino finansinių metų, pasibaigusių 2017 m. birželio 30 d., metines Bendrovės ir konsoliduotas finansines ataskaitas bei konsoliduotą metinį pranešimą. 

2.     Dėl Bendrovės pelno paskirstymo projekto patvirtinimo.

AB „Baltic Mill“ akcininkų susirinkimas patvirtino Bendrovės pelno paskirstymo projektą, pagal kurį įstatymų reikalaujama dalis pelno buvo nukreipta į privalomąjį rezervą, o likusi paskirstytino pelno dalis perkelta į kitus finansinius metus.

3.     Dėl obligacijų emisijos išleidimo

AB „Baltic Mill“ akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išleisti naują Bendrovės obligacijų emisiją, kurios tikslas – iš dalies refinansuoti besibaigiančią Bendrovės obligacijų emisiją, palaikyti Bendrovės finansavimo šaltinių ir jų trukmių diversifikavimą, o taip pat Bendrovės žinomumą kapitalo rinkoje.

 

AB "Baltic Mill", CFO
Vygantas Reifonas
+370 687 21603