Publicēts: 2020-12-11 18:03:45 CET
Moda Kapitāls
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par izmaiņām valdes sastāvā

11.12.2020. par uzņēmuma valdes locekli ir iecelts Marts Zeltiņš, kura darba pieredze pēdējo 24 mēnešu laukā ir bijusi SIA "BB Group" valdes locekļa amatā.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls izpilddirektors
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         Tālrunis: +37167344234