Paskelbta: 2020-09-30 20:25:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarus AB “Žemaitijos pienas“ grupės 2020 m. I pusmečio rezultatas

         AB“Žemaitijos pienas“ grupės preliminarūs 2020 m. pirmojo pusmečio konsoliduoti  neaudituoti  pardavimai sudarė  88,4 mln. EUR t.y. 0,8 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį.

         Preliminarus konsoliduotas neaudituotas AB“Žemaitijos pienas“ grupės rezultatas per 2020 metų šešis mėnesius yra 5,98 mln. EUR  grynojo pelno.

Gintaras Keliauskas

Tel. + 370 444 22208