English
Published: 2021-04-13 13:18:00 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Udlodning for 1. kvartal 2021

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udbytter for første kvartal af 2021.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Automatisk geninvestering – For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til indre værdier per den 23/4-2021 fratrukket udbytte.

ISINAndelsklasse/afdelingUdlodning i DKK
pr. bevis
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK 6
DK0060804052 European CLO Opportunity KL 12

Tidsplan
22/4-2021- Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte
23/4-2021- Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
27/4-2021 - Udbyttet er til disposition på investors konto


Kontaktperson(er):
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.