English Estonian
Avaldatud: 2023-09-08 15:30:00 CEST
Bigbank AS
Börsiteade

Bigbank AS 2023. aasta augusti tulemused

2023. aasta august oli Bigbanki jaoks taas soliidsete kasvu ja kasunumbritega kuu. Laenudest kasvasid nii ärilaenude, kodulaenude kui ka tarbimislaenude portfellid, kusjuures suurimat kasvu näitas kodulaenude portfell. Nõuded klientidele kokku ületasid esmakordselt märgilise 1,5 miljardi euro taseme.

Pakutavate hoiuseintresside tasemete poolest on Bigbank koduturgudel jätkuvalt esirinnas, mis seletab klientide püsivat kõrget huvi hoiusetoodete vastu. Suurem kasv oli säästuhoiuse tootes, mille portfell ületas kuu lõpus 800 miljoni euro piiri, absoluutnumbrites endiselt suurem tähtajalise hoiuse portfell ületas augusti lõpus 900 miljoni euro taseme.

Laenuportfelli kvaliteet on jätkuvalt stabiilselt tugev. 2023. aasta 8 kuu jooksul tehtud laenuallahindluste maht on kasvanud protsentuaalselt täpselt sama palju kui nõuded klientidele (+27%).

Augustis tugevnes taas Bigbanki kapitalipositsioon. Toimus esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissioon, mis osutus edukaks. Esialgne maht 3 miljonit eurot märgiti 2,08 miljoni euro võrra üle ja lõplikuks emissiooni mahuks kujunes 5,08 miljonit eurot.

Bigbanki 2023. aasta augusti majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 487 miljonit eurot 1,75 miljardi euroni (+38%).
  • Nõuded klientidele kasvasid aastaga 325 miljonit eurot 1,52 miljardi euroni (+27%).
  • Neto intressitulud olid augustis 8,9 miljonit eurot, aasta kaheksa esimese kuuga kokku 64,3 miljonit eurot. Kaheksa esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 10,1 miljonit eurot (+19%).
  • Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli aasta kaheksa esimese kuuga 11,9 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 2,6 miljonit eurot ehk 27%.
  • Augusti puhaskasum oli 3,3 miljonit eurot. Kaheksa esimese kuu kasum kokku moodustas 24,0 miljonit eurot, kasv võrreldes 2022. aastaga oli 5,0 miljonit eurot ehk 26%.
  • Omakapitali tootlus oli kaheksa esimese kuu koondvaates 16,2%.
Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesAugust 20238 kuud 20238 kuud 2022Muutus, %
Neto tegevustulud kokku, sh9 44370 01158 68511 326+19%
Neto intressitulu8 90564 26654 21110 055+19%
Neto teenustasud4255 4074 867541+11%
Tegevuskulud kokku, sh-4 083-30 134-27 929-2 205+8%
Palgakulud-1 980-15 632-13 997-1 635+12%
Halduskulud-1 454-9 886-11 1541 268-11%
Kasum enne allahindluste kulu5 36039 87630 7569 120+30%
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-1 603-11 945-9 384-2 562+27%
Tulumaks-482-3 328-2 385-943+40%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum3 27524 60218 9875 615+30%
Kahjum lõpetatud tegevustest0-6170-617 
Aruandeperioodi kasum3 27523 98518 9874 998+26%
      
      
Ärimahud, tuhandetes eurodesAugust 20238 kuud 20238 kuud 2022Muutus, %
Klientide hoiused ja saadud laenud1 750 9651 750 9651 264 358486 607+38%
Nõuded klientidele1 522 9921 522 9921 197 629325 362+27%
      
VõtmenäitajadAugust 20238 kuud 20238 kuud 2022Muutus
ROE17,1%16,2%15,0%+1,2pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)43,2%43,0%47,6%-4,5pp 
Soovitusindeks (NPS)605851+7 


Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,9 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee