English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-01 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2022 finansinių metų šešių mėnesių pardavimai sudarė 49 781 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 46 107 tūkst. EUR).

Grupės 2022 finansinių metų šešių mėnesių grynasis pelnas siekė 6 808 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 2 637 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 9 864 tūkst. EUR, prieš metus buvo 5 134 tūkst. EUR.  

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2022 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 22 934 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 21 627 tūkst. EUR.

Grupės 2022 finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis pelnas siekė 8 711 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 785 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 10 115 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 981 tūkst. EUR.  

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

PriedasAB VILNIAUS BALDAI 2022 finansiniu metu sesiu menesiu veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf