Avaldatud: 2013-10-16 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2013. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

 

Segmendid (EURm) Q3/13 Q3/12 yoy 9m/13 9m/12 yoy
Supermarketid 87,0 81,8 6,4% 251,0 243,1 3,2%
Kaubamaja 21,2 20,2 5,0% 62,6 60,3 3,9%
Autokaubandus 11,9 9,0 32,1% 33,9 24,5 38,6%
Jalatsikaubandus 3,8 3,8 0,9% 10,6 10,4 2,6%
Kinnisvara 0,8 0,7 12,1% 2,3 2,1 9,2%
Müügitulud kokku 124,7 115,5 8,0% 360,5 340,4 5,9%
             
Supermarketid 2,4 3,8 -36,1% 1,1 5,6 -80,1%
Kaubamaja 0,9 0,5 84,7% 0,4 1,0 -57,5%
Autokaubandus 0,5 0,6 -9,6% 1,6 1,5 1,4%
Jalatsikaubandus 0,0 0,0 200,0% -0,2 -0,3 -16,6%
Kinnisvara 2,2 2,2 1,4% 5,7 4,8 17,7%
Puhaskasum kokku 6,2 7,1 -13,4% 8,5 12,7 -32,7%

Tallinna Kaubamaja kontserni 2013. aasta esimese üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 360,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2012. aasta üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 340,4 miljonit eurot, 5,9%. Kolmandas kvartalis oli kontserni müügitulu 124,7 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,0%. Kontserni 2013. aasta 9 kuu konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,5 miljonit eurot, mis on kolmandiku jagu eelmise aasta sama perioodi kasumist madalam, siis oli kasum 12,7 miljonit eurot. Kontserni kolmanda kvartali puhaskasum oli 6,2 miljonit eurot, mis jääb eelneva aasta võrreldava perioodi tulemusele alla 13,4%ga. Maksueelne kasum oli 9 kuul 12,3 miljonit eurot, kahanedes aastaga 25,1%.

Käibe kasv kolmandas kvartalis hoogustus. Seda toetasid hooaja lõpu sooduskampaaniad, samuti võrreldava perioodiga kontserni lisandunud kauplused. Samas on uusi kauplusi ning kaubanduspindu lisandunud jõudsalt kogu jaekaubandusturule, mis ühelt poolt teravdab hinnakonkurentsi ja langetab kaupmeeste ruutmeetritulusid, teisalt võimaldab klientidele suuremat valikuvabadust. Tugevat hinnasurvet võib näha kontserni brutomarginaali languses, mis 9 kuu vaates on osaliselt põhjendatud ka klientidele antud boonuspunktidega (kuni 2012. aasta maini neid ei väljastatud). Kasuminäitajad olid ootuspärased, kuigi ei rõõmustanud kasvudega. Sarnaselt üldistele trendidele on kontsernis kasvanud tööjõukulud ja muud tegevuskulud kiiremini käibe kasvust. 2013. aasta jooksul mindi järk-järgult üle efektiivsusnäitajatest sõltuvale palgakorraldusele, millega tööjõuturu olukorrast tingituna on kaasnenud palgakasv. Hoobi EBITDAle andis samuti mitmesuguste tegevuskulude kasv, sealhulgas rendikulude kasv, kuid suurima kasvu tegid soojus- ja elektrikulud - III kvartali kasvuks oli 25,7%.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2013. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 251,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,2%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 87,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,4%. 2013. aasta 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2,9 miljonit eurot. Maksujärgselt lõpetati 9 kuud 1,1 miljoni suuruse kasumiga. Konsolideeritud III kvartali maksueelne kasum ning puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot. III kvartali kasum jäi aasta varasemast 1,4 miljonit eurot ning 9 kuu puhaskasum jäi aasta varasemast 4,5 miljonit eurot madalamaks. Eestis teenitud maksueelne kasum ja puhaskasum olid III kvartalis 3,0 miljonit eurot. 9 kuu tulumaksueelne kasum oli 4,6 miljonit eurot, puhaskasum 2,9 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid 9 kuuga 1,8 miljonit eurot, millest III kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel. Äritegevus Lätis on külmutatud. III kvartali müügitulu kasv on olnud jooksva aasta suurim, mida on toetanud edukamad turunduskampaaniad ning uute kaupluste avamine. Positiivsemaid müügitulemusi on näidanud III kvartali ja üheksa kuu vaates toidukaubad, millede osakaal kogukäibes on suurenenud. Tööstuskaupade müügitulu kasv oli III kvartalis jooksva aasta suurim. Selveri käibele  ja majandustulemustele on oluliselt mõju avaldanud konkurentsisituatsioon. Samuti avaldavad majandustulemuste kujunemisele mõju kulud, mis kaasnevad uute kaupluste avamiste ja käivitamiste ning olemasolevate renoveerimisega. 2013. aastal on avatud Läänemere Selver Tallinnas ja Aardla Selver Tartus ning laiendatud Saare Selverit Saaremaal. Seitsmesse kauplusesse on käesoleva aasta vältel laiendatud SelveEkspressi teenus. 2013. aasta IV kvartalis on kavas avada 3 uut kauplust – Tallinnas Balti jaamas ning Peetri alevikus ja Viljandi kesklinnas.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2013. aasta 9 kuu müügitulu oli 62,6 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,9%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 21,2 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta III kvartali tuludest kõrgem 5,0%. Kaubamajade 2013.aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 60,9%. Kolmandas kvartalis oli maksueelne kasum 0,9 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta kasumist kõrgem 84,7%. Kaubamaja müügitulemusele avaldasid kolmandas kvartalis mõju juulis ja augustis toimunud renoveerimistööd Tartu Kodu- ja Lastemaailmas, kus augustis avati Lõuna-Eesti suurim uuenenud Lastemaailm. Kaubamajade 9 kuu ärikasum 2013. aastal oli 1,5 miljonit eurot, mis oli aasta tagusest tulemusest ligi kaks korda ehk 0,7 miljonit eurot parem. Suvekuude müüke mõjutas turistide eelnevast aastast erinev käitumismudel. 2012 Kultuuripealinna väisavad turistid viibisid pealinnas pikemal perioodil ning neil oli suurem huvi kohaliku kaubanduse vastu kui kruiisituristil. Müügitulule mõjus negatiivselt tavapärasest soojem september, mis võimaldas klientidele lükata garderoobikaupade ja jalatsite ostuotsust edasi. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2013.aasta 9 kuu müügitulu oli 3,1 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 15,0%. Sellest III kvartalis oli müügitulu 1,1 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta vastavast perioodist kõrgem 11,4%. I.L.U. keti 9 kuu puhaskahjum oli 0,4 miljonit eurot, mis on aastatagusest tulemusest parem 12,7% ehk 0,05 miljonit eurot. Kolmandas kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta kahjumist väiksem 0,04 miljoni euro võrra. Võrreldes möödunud aasta 9 kuuga on I.L.U. ketil alates 2012. aasta augustist avatud ka kuues kauplus Tartus Tasku Keskuses.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2013. aasta esimese üheksa kuu müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 33,9 miljonit eurot. Müügitulu ületas 38,6% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 18,1%. Kolmanda kvartali 11,9 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 32,1%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 16,0%. Segmendi 2013. üheksa kuu puhaskasum ulatus 1,6 miljoni euroni ja III kvartali puhaskasum oli 0,5 miljonit eurot. Eelmise aasta 9 kuu kasumit ületas see 1,4%, III kvartali kasum jäi aasta varasemale 9,6% alla. Tähelepanuväärsematest uuendustest tasub äramärkimist, et kolmanda kvartali alguses sõlmis Forum Auto SIA Peugeot maaletoojaga Baltikumis KW Bruun Baltic Lätis Peugeot sõidu- ja tarbeautode esinduslepingu. Sellega kasvas autosegmendi brändiportfell nelja margini, esindades nüüd lisaks KIA'le, OPEL'ile ja Cadillac'ile, ka Peugeot' kaubamärki. Samuti sai Lätis alguse uue KIA ja Peugeot multibränd autokeskuse ehitus. 2013. aasta I poolaastal algatatud autokaubandussegmendi juriidilise struktuuri korrastamine viidi lõpule III kvartalis ning selle tulemusena koondusid KIA Auto ASi osalused Läti tütarühingus Forum Auto SIAs ja Leedu tütarühingus UAB KIA Auto otse TKM Auto OÜ alla. Samuti on muudatuse tulemusena kontserni autode müügitegevus Eestis koondatud AS Viking Motors alla.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2013. aasta 9 kuu käive oli 10,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 2,6%. III kvartalis oli käive 3,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2012. aasta sama perioodiga samuti 0,9%. Esimese üheksa kuu kahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aruandeaasta sama perioodiga 16,6% parem. III kvartalis jäi jalatsisegment sarnaselt 2012. aasta III kvartaliga oma tegevusega nulli. Kohtla-Järve Shu avamine on planeeritud 2013. aasta detsembrisse. Kontserni jalatsikaupluste ketti kuulub 2013. aasta III kvartali lõpu seisuga 28 kauplust üldpinnaga 8,8 tuhat m².

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2013. aasta 9 kuu kontserniväline müügitulu oli 2,3 miljonit eurot (2012 2,1 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 9,2%. III kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot (2012 0,7 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 12,1%. Müügitulu tõus tuleneb peamiselt 2012. ja 2013. aastal lisandunud üüripindadest. Kinnisvara segmendi 2013. aasta III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,2 miljonit eurot (2012 2,2 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 1,5%. Kinnisvara segmendi 2013. aasta 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 6,5 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil (2012 5,8 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 12,6%. Segmendi üheksa kuu puhaskasum oli 5,7 miljonit eurot, mis oli 0,8 miljoni euro võrra suurem tulemus aasta varasemast, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 17,7%. 2013. aastal valmivad Peetri Selveri hoone Rae vallas ja rekonstrueeritud autosalong Riias Ulmana tänaval.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 

Tuhandetes eurodes 

  30.09.2013 31.12.2012
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 5 531 13 494
Nõuded ja ettemaksed 11 333 18 497
Varud 52 747 48 264
Käibevara kokku 69 611 80 255
Põhivara    
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 674 667
Sidusettevõtjad 1 762 1 628
Kinnisvarainvesteeringud 3 756 3 756
Materiaalne põhivara 205 145 190 298
Immateriaalne põhivara 10 725 11 236
Põhivara kokku 222 062 207 585
VARAD KOKKU 291 673 287 840
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 14 430 17 210
Võlad ja ettemaksed 58 553 64 151
Lühiajalised kohustused kokku 72 983 81 361
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 77 409 59 781
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 1 072 519
Pikaajalised kohustused kokku 78 481 60 300
KOHUSTUSED KOKKU 151 464 141 661
Omakapital    
Aktsiakapital 24 438 24 438
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 50 244 51 079
Konverteerimiserinevused -250 -7
Jaotamata kasum 63 174 68 066
OMAKAPITAL KOKKU 140 209 146 179
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 291 673 287 840

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

Tuhandetes eurodes

  III kvartal 2013 III kvartal 2012 9 kuud 2013 9 kuud 2012
         
Müügitulu 124 735 115 497 360 516 340 364
Muud äritulud 152 383 567 633
         
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -93 599 -86 179 -272 208 -254 058
Mitmesugused tegevuskulud -12 231 -11 126 -37 480 -34 259
Tööjõukulud -9 720 -8 472 -29 728 -26 135
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 726 -2 685 -8 221 -8 794
Muud ärikulud -148 -65 -362 -270
Ärikasum 6 463 7 353 13 084 17 481
Finantstulud 7 21 24 109
Finantskulud -350 -275 -944 -1 263
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 48 21 134 100
Kasum enne tulumaksustamist 6 168 7 120 12 298 16 427
Tulumaks 0 3 -3 770 -3 763
Aruandeperioodi puhaskasum 6 168 7 123 8 528 12 664
Muu koondkasum        
Kirjed, mida hiljem klassifitseeritakse ümber kasumiaruandesse        
Konverteerimiserinevused -15 23 -243 161
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku -15 23 -243 161
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 6 153 7 146 8 285 12 825

 

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000


Bors_Kaubamaja_3Q2013_est.pdf