Paskelbta: 2021-05-07 09:28:36 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Gegužės 06 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-05-07 09:28 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Gegužės 06 d. –  13,3413 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. 
Gegužės 06 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. Gegužės 06
 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. 
Gegužės 06 d. – 159832 vnt.


 

         Orion Asset Management