Paskelbta: 2019-04-25 16:06:52 CEST
AB Novaturas
Metinė informacija

AB „Novaturas“ 2018 m. metinė informacija

Pateikiamas AB "Novaturas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio 25 dieną patvirtintas 2018 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas).


Tomas Staškūnas

Finansų direktorius
Mob. +370 687 10426
El. paštas: tomas.staskunas@novaturas.lt

Priedas


IFRS-Novaturas Group-LT-2018 signed.pdf