Paskelbta: 2021-03-09 15:00:00 CET
Siauliu Bankas
Kita informacija

Šiaulių banko pateikiama informacija 2020 metų finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare

AB Šiaulių bankas (toliau Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Internetiniame seminare Banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas komentuoja banko 2020 metų finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus

Pridedame informaciją, pateikiamą seminaro metu.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00


PriedasSAB Investor Webinar 2020.pdf