Paskelbta: 2021-04-30 08:01:12 CEST
Klaipedos Nafta
Kita informacija

AB „Klaipėdos nafta“ pristato 2021 metų trijų mėnesių neaudituotus finansinius rezultatus internetiniame seminare

Š.m. balandžio 30 d. 9.00 val. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) akcininkams, investuotojams, analitikams ir visiems besidomintiems pristato 2021 m. trijų mėnesių neaudituotus finansinius rezultatus internetiniame seminare (angl. „webinar“), kuris vyksta anglų kalba.

KN Generalinis direktorius Darius Šilenskis ir Finansų direktorius Jonas Lenkšas pakomentuos Bendrovės 2021 metų trijų mėnesių finansinius rezultatus ir po prezentacijos atsakys į dalyvių klausimus.

Internetinio seminaro metu pristatoma prezentacija (lietuvių kalba) pridedama.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.


PriedasKN_veiklos rezultatai_2021_1K.pdf