Paskelbta: 2021-09-14 07:20:42 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Rugsėjo 13 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-09-14 07:20 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Rugsėjo 13 d. –  16,5612 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. 
Rugsėjo 13 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. 
Rugsėjo 13 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. 
Rugsėjo 13 d. – 161104 vnt.


 

         Orion Asset Management