Publicēts: 2013-11-28 12:35:11 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

27. un 28. novembra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 28. novembrī)

Trešdien, 27.novembrī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 4.oktobrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 8 milj. latu apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 34,4 milj. latu un pārsniedza piedāvājumu 4,3 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 2,700% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 1,959%.

Ceturtdien, 28. novembrī, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdoti visi Valsts Kases piedāvātie vērtspapīri 2 milj. latu. apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 8 milj. latu un pārsniedza piedāvājumu 4 reizes.

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase