Danish
Offentliggjort: 2024-02-26 10:51:11 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Prospekter/prospekt medd.

Investeringsforeningen Great Dane - Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret med nøgletal for 2023. Herudover er der foretaget generelle præciseringer, heriblandt i afsnittet for henholdsvis administration og depot.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.greatdaneinvest.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet filGD_Prospekt februar 2024_clean Inkl. SFDR.pdf