Published: 2019-05-15 14:15:00 CEST
Silvano Fashion Group
Korporatiivne sündmus

Aktsiakapitali suurendamise registreerimine äriregistris

15. mail 2019 kanti äriregistrisse AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurendamine 3.mail 2019 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt otsustati suurendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.
Aktsiaseltsi aktsiate koguarv ei muutu. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on  AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurus 7 200 000 eurot.

Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.
 

Jarek Särgava
Juhatuse liige
Silvano Fashion Group
Tel +372 680 1396
jarek.sargava@silvanofashion.com