Paskelbta: 2020-11-30 21:27:53 CET
Linas Agro Group
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group” veiklos ir finansiniai rezultatai už tris 2020–2021 finansinių metų mėnesius

Konsoliduotos pajamos augo 60 % ir siekė 239 mln. Eur. Parduota 769 tūkst. tonų įvairios produkcijos arba 75 % daugiau nei ankstesniais metais.

Bendrasis pelnas siekė 13,2 mln. Eur ir buvo 26 % didesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 9,2 mln. Eur ir buvo 92 % didesnis nei ankstesniais metais. Veiklos pelnas buvo 4,9 mln. Eur arba 260 % didesnis. Pelnas prieš mokesčius didėjo nuo 0,9 iki 4,5 mln. Eur. Grynasis pelnas, tenkantis įmonei, didėjo nuo 0,6 iki 3,9 mln. Eur.

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktoriaus Mažvydo Šileikos komentaras:

„Geras derlius padėjo pasiekti labai gerus prekybinės veiklos rezultatus, o pasaulinė pandemija stipriausiai įtakojo paukštininkystės veiklos rezultatus.

Prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams pajamos per metus paaugo 100 % iki 172 mln. Eur, o veiklos pelnas siekė 3,3 mln. Eur ir buvo 4,7 karto didesnis.

Dėl sėkmingo auginimo sezono atsigavo ir mūsų klientai-ūkininkai, jų finansinė padėtis tapo stabilesnė, todėl jie didino investicijas į naujo derliaus pasėlius, atnaujino žemės ūkio techniką. Prekės ir paslaugos žemdirbiams generavo 48 mln. Eur arba 15 % daugiau pajamų bei 111 % didesnį veiklos pelną  – 2 mln. Eur. Sėklų ir augalų priežiūros priemonių pardavimai augo atitinkamai 4 % ir  27 %, trąšų pardavimai išliko tame pačiame lygyje, o žemės ūkio technikos pardavimų apimtis padidėjo 32 %. Iš grūdų paruošimo bei fermų  įrangos įrengimo projektų gauta triskart daugiau  pajamų nei ankstesniais metais.

Žemės ūkio bendrovės užaugino 40 % daugiau augalinės produkcijos ir pagamino 8 % daugiau pieno nei pernai per tą patį laikotarpį, jų pardavimo pajamos išaugo 18 % iki 11 mln. Eur, o veiklos nuostolis mažėjo 97 % iki 0,4 mln. Eur.

Su didžiausiu iššūkiu susidūrėme  paukštininkystės veikloje, nes dėl pandemijos HORECA sektorius įvairiose Europos šalyse nebuvo pilnai atsigavęs, todėl produkcijos perteklius spaudė kainas žemyn. Šios veiklos pajamos mažėjo  12 % iki 17 mln. Eur, o veiklos pelnas traukėsi 88 % iki 0,16 mln. Eur.“

Pridedama:
AB Linas Agro Group Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d.


AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt

PriedasLNA_2020-2021_3 men_ataskaitos.pdf