Published: 2021-02-26 08:00:00 CET
Siauliu Bankas
Tarpinė informacija

Šiaulių banko grupės 2020 metų veiklos rezultatai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva. 

  • Šiaulių banko grupė per 2020 metus uždirbo 43,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno
  • Turtas išaugo 21 proc. ir viršijo 3 mlrd. eurų
  • Paskolų portfelis padidėjo 5 proc. ir pasiekė 1,76 mlrd. eurų
  • Bankas tapo aktyviu ir reikšmingu būsto paskolų rinkos dalyviu - portfelis išaugo beveik 3 kartus ir pasiekė 297 mln. eurų
  • Indėlių portfelis išaugo 15 proc. ir gruodžio pabaigoje sudarė 2,35 mlrd. eurų
  • Įveikiant pandemijos iššūkius, Banko grupė užtikrino nuolatinį visų paslaugų teikimą klientams, siūlė paramos sprendimus dėl COVID-19 nukentėjusiems gyventojams ir verslo įmonėms

Pagrindinių veiklos rodiklių apžvalga

Šiaulių banko grupė per 2020 m. uždirbo 43,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (2019 metais - 51,5 mln. eurų). Veiklos pelnas, prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį, per metus siekė 64,8 mln. eurų, t. y. 5 proc. mažiau nei per 2019 metus. Ketvirtojo 2020 m. ketvirčio grynasis pelnas siekė 8,8 mln. eurų, o veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį sudarė 13,5 mln. eurų.

Grynosios palūkanų pajamos išaugo 5 proc., lyginant su 2019 m., ir siekė 75,7 mln. eurų. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos sudarė 16,0 mln. eurų, t. y. 4 proc. mažiau nei per 2019 metus.

Per ketvirtą ketvirtį nebuvo stebėta reikšmingų kredito kokybės blogėjimo bei pradelstų paskolų didėjimo tendencijų, tačiau, atsižvelgdamas į ECB vykdomo turto kokybės peržiūros proceso metu gautus pastebėjimus, bankas pakoregavo klientų kredito kokybės vertinimo kriterijus ir tai lėmė pripažintų blogų paskolų dalies portfelyje padidėjimą iki 6,9 proc. Bendra ketvirto ketvirčio atidėjinių išlaidų suma siekė 2,9 mln. eurų, o metinės atidėjinių išlaidos sudarė 12,0 mln. eurų (2019 m. 8,4 mln. eurų). 2020 m. paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,6 proc. (2019 m. rodiklis sudarė 0,5 proc.).

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis metų pabaigoje siekė 42,7 proc. (2019 metų 42,5 proc.), o nuosavo kapitalo grąža siekė 12,7 proc. (2019 metų 17,6 proc.).

Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga – padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 283 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) neįskaičiavus 2020 metų pelno 17.2 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Per metus paskolų portfelis išaugo 5 proc. ir gruodžio mėn. pabaigoje viršijo 1,76 mlrd. eurų (+1 proc., palyginus su trečiojo ketvirčio pabaiga). 2020 m. pasirašyta daugiau nei 700 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 22 proc. mažiau nei per 2019 metus.

Dėl valstybės paramos ir neapibrėžtumo, verslo finansavimo paklausa toliau mažėjo - paskutinį metų ketvirtį verslo finansavimo portfelis sumažėjo 2 proc., o nuo metų pradžios portfelis susitraukė 9 proc. iki 1,06 mlrd. eurų.

Kita vertus, nepaisant antrojo karantino apribojimų, gyventojai išliko aktyvūs gyvenamojo būsto rinkoje. Būsto paskolų portfelis per ketvirtąjį ketvirtį augo 11 proc. iki 297 mln. eurų (metinis pokytis +192 proc.). Vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtąjį ketvirtį mažėjo per 2 proc. iki 160 mln. eurų (per metus portfelis išliko nepakitęs).

Bankas ir toliau išlieka aktyvus finansuojant energetiškai efektyvius projektus, per ketvirtį pasirašyta daugiabučių modernizavimo sutarčių už 26 mln. eurų (+258 proc. metinis pokytis), o per visus metus už 81 mln. eurų (+176 proc. metinis pokytis). Kartu su Europos investicijų banku (EIB) toliau kuriamas naujas 200 mln. eurų daugiabučių modernizavimo fondas (veiklos pradžia nukelta į 2021 m. III ketv.), kurio tikslas pritraukti privačius ir tarptautinius investuotojus, tokiu būdu per fondą paskatinant juos investuoti į daugiabučių modernizavimo projektus.

Per ketvirtą ketvirtį suėjo atidėjimo terminas 161 mln. eurų dėl COVID-19 atidėtoms verslo paskoloms. Gruodžio 31 d. duomenimis, iš jų apie 8 proc. kreipėsi dėl papildomo pertvarkymo. Atidėjimo terminas 41 mln. eurų dėl COVID-19 atidėtoms verslo paskoloms dar nėra suėjęs 2020 metų pabaigai. Per 2021 m. pirmuosius ketvirčius nesitikima reikšmingo COVID-19 paveiktų paskolų padidėjimo, tačiau dėl pandemijos rinkoje vis dar vyrauja neapibrėžtumas, tad sunku tiksliai prognozuoti ateities tendenciją.

Kasdienė bankininkystė

Klientų aktyvumas, naudojantis banko teikiamomis paslaugomis, reikšmingai buvo veikiamas antrojo karantino, kuris buvo įvestas didžiąją dalį ketvirto metų ketvirčio. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos palyginus su trečiuoju ketvirčiu sumažėjo 7 proc. iki 4,0 mln. eurų.

Banko paslaugomis 2020 m. pradėjo naudotis daugiau nei 21 tūkst. naujų privačių klientų ir daugiau nei 2 tūkst. verslo klientų. Per metus paslaugų planų portfelis padidėjo 14 proc. privačių klientų ir 2 proc. verslo klientų (atitinkamai 49 proc. privačių ir 55 proc. verslo klientų turi užsisakę paslaugų planus).

Trečiąjį ketvirtį klientams pristatytos atnaujintos paslaugos - interneto bankas ir mobilioji programėlė - leido toliau gerinti klientų patirtį skaitmeniniuose banko kanaluose. El. kanalų vartotojų skaičius viršijo 190 tūkst., prisijungimų skaičius prie el. kanalų per metus išaugo 26 proc. ir gruodžio mėn. prie el. kanalų pirmą kartą buvo prisijungta daugiau nei 1 mln. kartų. Nuotoliniame klientų aptarnavimo centre klientų srautas per metus yra išaugęs dvigubai.

Mokėjimo kortelių skaičius išaugo 9 proc. (iki 174 tūkst. vnt.), palyginus su 2019 metų pabaiga. Atsiskaitymų skaičius bei apyvarta, palyginus su 2019 m., išaugo atitinkamai 23 proc. ir 21 proc. Grynųjų poreikis taip pat didėjo, nors operacijų skaičius nepakito, grynųjų operacijų apyvarta išaugo 10 proc., lyginant su 2019 m.

Klientų aptarnavimo padaliniuose taikoma išankstinė klientų registracija, klientai kurie vengia papildomo kontakto vykstant į padalinius yra aptarnaujami nuotoliniu būdu. Antro karantino metu buvo uždaryti tik 7 iš 59 padalinių, kurie yra didžiausiuose Lietuvos miestuose. Taip siekiama optimizuoti padalinių skaičių, kur klientų srautas gali persiskirstyti. Atsižvelgiant į ribojimus judėti tarp savivaldybių, antro karantino metu yra siekiama užtikrinti klientams sklandžią prieigą prie banko paslaugų.

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per metus išaugo 15 proc. ir gruodžio pabaigoje sudarė 2,35 mlrd. eurų. Didžiąją dalį portfelio sudarantys indėliai iki pareikalavimo per metus padidėjo 32 proc. arba 353 mln. eurų, o terminuotųjų indėlių portfelis sumažėjo 40 mln. eurų (- 4 proc.). Paskolų ir indėlių santykis 2020 m. pabaigoje siekė 75 proc. (82 proc.  2019 m. pabaigoje). Turint aukštus likvidumo rodiklius bei siekiant efektyvesnio finansavimosi kaštų valdymo, nuo šių metų sausio mėn. dar kartą buvo sumažintos terminuotojų indėlių palūkanos.

*- prognozuojami duomenys

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2020 metų finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2021 m. kovo 9 d. 16.00 val. (GMT+2). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia.

Papildomą informaciją teikia
Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas
Donatas Savickas +370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt

Priedas2020-4q lt 1.pdf