English Estonian
Avaldatud: 2023-05-12 15:30:00 CEST
Bigbank AS
Börsiteade

Bigbank AS 2023. aasta aprilli tulemused

2023. aasta aprillis Bigbanki kasvulugu jätkus. Laenudest kasvasid nii ärilaenude, kodulaenude kui ka tarbimislaenude portfellid, suurimat kasvu näitas sealjuures ärilaenude portfell. Laenunõudluse vähenemist on mõneti tunda küll kodulaenude osas, kuid sellele vaatamata kasvas aprilli lõpuks kodulaenude portfell üle 250 miljoni euro taseme.

Laenuportfellide kasvu aitab finantseerida kasvav hoiuseportfell. Hoiustest on kliendid järjest enam eelistamas tähtajalisi hoiuseid. Nii tähtajaliste kui ka säästuhoiuste intressitasemeid on Bigbank järjepidevalt tõstnud ja nende tasemed on kõikidel Bigbanki turgudel turu parimate hulgas. Seega saavad tõusvatest intressimääradest järjest suuremat tulu ka Bigbanki hoiusekliendid.

Bigbanki 2023. aasta aprilli majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 400 miljonit eurot 1,52 miljardi euroni (+36%).
  • Nõuded klientidele kasvasid aastaga 387 miljonit eurot 1,42 miljardi euroni (+37%).
  • Neto intressitulud olid aprillis 7,5 miljonit eurot; aasta nelja esimese kuuga kokku 30,0 miljonit eurot. Nelja esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 4,2 miljonit eurot (+16%).
  • Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht on aasta nelja esimese kuuga 6,0 miljonit eurot; võrreldes aasta taguse ajaga on kasv 0,6 miljonit eurot ehk 10%.
  • Aprilli puhaskasum oli 2,3 miljonit eurot. Nelja esimese kuu kasum kokku moodustas 11,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aastaga 3,8 miljonit eurot ehk 47%.
  • Omakapitali tootlus on nelja esimese kuu koondvaates 16,6%.
Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesapr 23YTD23YTD22Erinevus YoY
Neto tegevustulud kokku, sh.8 17633 12328 1254 998+18%
Neto intressitulu7 47529 99425 7694 224+16%
Neto teenustasud5082 6352 386248+10%
Tegevuskulud kokku, sh.-3 528-13 712-13 555-157+1%
Palgakulud-2 011-7 664-7 031-632+9%
Halduskulud-1 200-4 723-5 236513-10%
Kasum enne allahindluste kulu4 64819 41114 5704 841+33%
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-2 091-6 000-5 447-552+10%
Tulumaks-286-1 399-989-410+41%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum2 27112 0138 1343 879+48%
Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest50-710-71 
Aruandeperioodi kasum2 32111 9428 1343 808+47%
      
      
Ärimahud, tuhandetes eurodesapr 23YTD23YTD22Erinevus YoY
Klientide hoiused ja saadud laenud1 516 0011 516 0011 116 451399 549+36%
Nõuded klientidele1 419 5771 419 5771 032 534387 043+37%
      
Võtmenäitajadapr 23YTD23YTD22Erinevus YoY
ROE12,5%16,6%13,2%+3,5pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)43,2%41,4%48,2%-6,8pp 
Soovitusindeks (NPS)565749+8 


Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee