Offentliggjort: 2014-11-28 15:46:23 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med bestyrelsesmøde i Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om foreningens investerings-forvaltningsselskab, som har ændret navn til PFA Asset Management A/S i medfør af fusionen mellem PFA Portefølje Administration A/S og PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S, som blev endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i selskaberne den 3. november 2014.

Af andre væsentlige ændringer kan nævnes, at tegningsprospektet for afdeling Europa Value Aktier er indarbejdet i det fuldstændige prospekt, som nu indeholder opdaterede oplysninger om alle foreningens afdelinger.

Herudover indeholder prospektet mindre ændringer for afdeling Globale Aktier og Kreditobligationer samt mindre redaktionelle ændringer.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


Investeringsforeningen PFA Invest_Fuldstndigt prospekt_offentliggjort 28-11-2014_FINAL.pdf
OMX nr 22 2014 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf