English Estonian
Avaldatud: 2023-10-25 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Group allutatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamise (sh nimekirja fikseerimise päeva ja lunastamispäeva) teade

AS LHV Group teatab, et on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 28.11.2018 emiteeritud allutatud võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300111558 (edaspidi LHV Group 2028 allutatud võlakirjad). Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas LHV Group 2028 allutatud võlakirjade põhiprospekti ja selle lisade, võlakirjatingimuste ning esimese ja teise pakkumise lõplike tingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine lubatud pärast 28.11.2024, investoreid sellest vähemalt 30 päeva ette teavitades ning finantsjärelevalveasutuse eelneval nõusolekul. Euroopa Keskpank on 23.10.2023 otsustanud LHV Group 2028 allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks nõusoleku anda.

Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 40 000 LHV Group 2028 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, koguväärtuses 40 000 000 eurot, mis esimese ja teise pakkumise raames emiteeriti. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid. Investorile väljamakstav summa ühe võlakirja kohta on 1015 eurot.

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 28.11.2023 ning võlakirja omanike nimekiri fikseeritakse (record date) 27.11.2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on Eestis LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus ning LHV Bank Ühendkuningriigis. Grupi ettevõtetes töötab üle 1020 inimese. LHV pangateenuseid kasutab septembri lõpu seisuga üle 407 000 kliendi, LHV hallatavatel pensionifondidel on 125 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 160 000 klienti. LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee