English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-02 20:30:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Metinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 metų audituota metinė informacija

Pateikiamos AB "VILNIAUS BALDAI" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2022 metų, pasibaigusių 2022 m. rugpjūčio 31d., finansinės ataskaitos.
Pridedama:


1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2022 metų, pasibaigusių 2022 m. rugpjūčio 31 d., finansinės ataskaitos.


Kontaktinis asmuo:
Generalinis direktorius
Jonas Krutinis
Tel +370 (5) 2525700

Priedaiabvilniausbaldai-2022-08-31-lt 2.zip
AB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2022 m. pasibaigusios 2022 rugpjucio 31 d.pdf