Avaldatud: 2019-05-06 10:50:01 CEST
Baltika
Börsiteade

TEADE- TEHING SEOTUD ISIKUTEGA

AS Baltika teatab, et 12. aprillil 2019 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitati põhikirja muudatus, mis sätestab, et aktsia nimiväärtus muudetakse 0,1 eurolt 1 eurole. Seejärel tühistatakse kõik senised nimelised aktsiad ja vahetatakse uute aktsiate vastu selliselt, et iga 10 olemasoleva aktsia vastu vahetatakse 1 uus aktsia. Aktsiakapitali suurus jääb muutmata. Juhul kui aktsionäril on alla 10 olemasoleva aktsia, saab ta vastu 1 uue aktsia või kui aktsionäril ei ole aktsiaid arvuliselt niipalju, et on võimalik vahetada 10:1, ümardatakse nimetatud aktsionäri aktsiate arv ülespoole. Aktsiate vahetamiseks vajaminevad olemasolevad aktsiad võetakse aktsionäri KJK Fund SICAV-SIF nõusolekul tema väärtpaberikontolt, mida hoitakse ING Luxembourg S.A. AIF arvel.

Väärtpaberi omanike nimekiri aktsiate vahetamiseks fikseeriti 2. mai 2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ja aktsiad vahetati 6. mail 2019 uute aktsiate vastu. Vastavalt läbiviidud arvutustele võeti 247 vajaminevat aktsiat aktsiate vahetamiseks aktsionäri KJK Fund SICAV-SIF nõusolekul tema väärtpaberikontolt, mida hoitakse ING Luxembourg S.A. AIF arvel. Aktsionäri KJK Fund SICAV-SIF väärtpaberikontol oli enne aktsiate nominaalväärtuse muutmist ja aktsiate vahetamist 15 870 914 aktsiat ja pärast aktsiate nominaalväärtuse muutmist, aktsiate vahetamist ja aktsiate vahetamiseks vajaminevate aktsiate loovutamist 1 586 845 aktsiat. KJK Fund SICAV-SIF juhatuse liikmed Lauri Kustaa Äimä ja Jaakko Sakari Mikael Salmelin on AS Baltika nõukogu liikmed.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com