Publicēts: 2020-11-19 15:00:00 CET
Latvenergo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par izmaiņām AS “Latvenergo” Revīzijas komitejā

Rīga, 2020-11-19 15:00 CET -- Šodien, 19.novembrī, AS "Latvenergo" akcionāru sapulce atsauca AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekli Maritu Salgrāvi.

Izmaiņas Revīzijas komitejā saistītas ar Revīzijas komitejas locekles Maritas Salgrāves jauniem profesionāliem izaicinājumiem. Revīzijas komiteja turpinās darbu šādā sastāvā - Torbens Pedersens (neatkarīgais komitejas loceklis), Svens Dinsdorfs (neatkarīgais komitejas loceklis), Toms Siliņš (AS "Latvenergo" padomes loceklis) un Gundars Ruža (AS "Latvenergo" padomes loceklis).

Piektais AS “Latvenergo” Revīzijas komitejas loceklis tiks izvēlēts konkursa kārtībā.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.