Paskelbta: 2020-07-17 07:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Pusmečio informacija

„Telia Lietuva“ 2020 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir konsoliduotą tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 dieną.

2020 m. antrasis ketvirtis:
- Bendrosios pajamos sudarė 97,1 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. antrojo ketvirčio pajamomis – 92 mln. eurų, padidėjo 5,6 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2019 m. antrojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 31,2 mln. eurų, buvo 6,6 proc. didesnė ir siekė 33,3 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 11,4 mln. eurų ir, palyginti su 12,9 mln. eurų pelnu prieš metus, sumažėjo 11,5 proc. dėl didesnių pelno mokesčio sąnaudų.

2020 m. pirmasis pusmetis:
- Bendrosios pajamos sudarė 189,3 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. pirmojo pusmečio pajamomis – 181,1 mln. eurų, padidėjo 4,5 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2019 m. pirmojo pusmečio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 63,1 mln. eurų, padidėjo 5,2 proc. ir siekė 66,3 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 23,9 mln. eurų ir, palyginti su 24,6 mln. eurų pelnu prieš metus, sumažėjo 2,9 proc. dėl didesnių pelno mokesčio sąnaudų.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 45,3 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. šešių mėnesių laisvaisiais pinigų srautais (29,6 mln. eurų), padidėjo 53 procentais.

Vadovybės komentaras:
Dėl Covid-19 viruso Lietuvoje įvestas karantinas oficialiai baigėsi 2020 m. birželio 17 d., tačiau mūsų salonais atsidarė anksčiau – balandžio pabaigoje, o darbuotojai į biurus laipsniškai pradėjo grįžti gegužę. Po karantino į pagrindinį biurą sugrįžtančius darbuotojus pasitikome pirmuoju lauke įrengtu ofisu.

Šiandien galime drąsiai teigti, kad „Telia Lietuva“ sėkmingai susidorojo su šiuo iššūkiu, kuris vos ne per vieną naktį pakeitė mūsų gyvenimą ir darbą. Mes tesėjome savo pažadą – užtikrinti žmonių ir verslo ryšį. Mūsų tinklas susidorojo su netikėtai stipriai išaugusiais skambučių ir duomenų srautais, nes į savo fiksuotojo ir mobiliojo ryšio tinklų patikimumą investavome ne vienerius metus. Mūsų darbuotojai sklandžiai perėjo prie nuotolinio darbo, nes tokią praktiką įmonėje turime ne vienerius metus. Mūsų IT specialistai galėjo padėti klientams pereiti prie darbo iš namų, nes esame integruotų komunikacijos ir IT paslaugų teikėja. Mūsų konsultantai sėkmingai suvaldė bent dvigubai padidėjusį klientų skambučių ir užklausų srautą, o skambučių centro darbas slapto pirkėjo tyrime pripažintas geriausiu Lietuvoje. „Telia Lietuva“ taip pat buvo apdovanota aukštu valstybiniu lygiu už pagalbą sukuriant karštąją koronaviruso liniją.

Karantinas nesustabdė mūsų pradėtų sumanymų įgyvendinimo. Siekdami gerinti klientų patirtį karantino metu Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos didžiuosiuose prekybos centruose įsikūrę salonai buvo iš esmės atnaujinti. Pasirašėme sutartį dėl naujos valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros įgyvendinimo, kuriuo apjungsime visą Lietuvos IT infrastuktūrą ir sumažinsime jos valdymo sąnaudas. Verslo klientų darbuotojams paruošėme apjungtų „Telia1 Verslui“ verčių pasiūlymą – daugiau duomenų, spartos ir turinio.

Lietuvos Finansų ministerijos prognozėmis, šiemet šalies ekonomika susitrauks 7 proc., o 2021 m. tikėtinas 5,9 proc. BVP augimas. Vidutinė metinė infliacija šalyje turėtų mažėti iki 0,7 proc., bet 2021 m. infliacijos tempas spartės iki 1,7 procento. Šiemet šalyje nedarbo lygis tikėtina išaugs iki 9,5 proc., 2021 m. nedarbo lygis sumažės iki 8,1 procento.

Mobiliųjų įrenginių pardavimo tendencijos rodo, kad prekyba grįžta į prieškarantininį lygį, o įmonės pageidauja anksčiau atsisakytų paslaugų. Nuo kovo vidurio šalyje įvestas karantinas lėmė išaugusį ryšio greitaveikos, VPN ir kitų IT sprendimų, mobiliojo parašo ir kompiuterių bei televizorių poreikį.

Nepaisant didelės konkurencijos per paskutinius dvylika mėnesių paslaugų vartotojų skaičius didėjo:
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 5,1 proc. – iki 249 tūkst.,
- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 3,8 proc. – iki 1355 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 2,1 proc. – iki 292 tūkstančių.

Nauji paslaugų vartotojai, didėjantis mobiliųjų duomenų srautas ir kokybiškos TV turinio paslaugos lėmė, kad per 2020 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai:
- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 24,4 proc.,
- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 18,3 proc.,
- pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų (neįskaičiavus mobiliųjų telefonų draudimo sąnaudų) padidėjo 6,1 procento.

Naujausiais Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaitos duomenimis mes didiname savo dalį mobiliojo ryšio segmente ir esame lyderiai fiksuotojo plačiajuosčio ryšio ir mokamos televizijos rinkose.

2020 m. birželio 16 d. minėjome Bendrovės įtraukimo į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą 20-metį. Per šiuos metus mes nuolat dirbome tam, kad kurtume vertę ir užtikrintume stabilią grąžą mūsų akcininkams. Įskaičiavus rekordinius 0,09 euro dividendus vienai akcijai už 2019 m., per 20 metų Bendrovė akcininkams iš viso išmokėjo 754 mln. eurų dividendų ir 56,2 mln. eurų išmoką dėl kapitalo mažinimo 2014 metais.

2020 m. liepos 1 d. buvo oficialiai baigta „Telia Customer Service LT“ integracija į „Telia Lietuva“, nors šios dukterinės įmonės kontaktų centrų darbuotojai į Bendrovės veiklą buvo integruoti jau 2017 m. vasarį, kai „Telia Customer Service LT“ nutraukė klientų aptarnavimo paslaugų teikimą išorės klientams ir visą dėmesį sutelkė į „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimą. 2020 m. birželio 18 d. pardavėme nuostolingai dirbusios ir iki 2020 m. gegužės 18 d. mobiliųjų mokėjimų paslaugas teikusios asocijuotos įmonės UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcijas.

PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir konsoliduotas tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 dieną.
- Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2020 m. 6 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.

Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedai


Telia_Lietuva_2020_6_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf
Telia_Lietuva_2020_6 menesiu_Finansines_ataskaitos_ir_tarpinis_pranesimas.pdf