English Latvian
Publicēts: 2023-06-28 16:03:30 CEST
MADARA Cosmetics
Kārtējās akcionāru sapulces protokols

AS “MADARA Cosmetics” 2023.gada 28.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2023-06-28 16:03 CEST --

1.   Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskatu apstiprināšana.
 
1)   Pieņemt zināšanai AS “MADARA Cosmetics” valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu.
 
2)   Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” valdes sastādīto un padomes izskatīto 2022. gada atsevišķo un 2022.gada konsolidēto pārskatu.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
2.   Peļņas izlietošana.
 
1)   Izmaksāt dividendēs no AS “MADARA Cosmetics” 2022. gada peļņas 1 229 549 EUR un no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļas 91 669,85 EUR, kas kopā veido 1 321 219,85 EUR jeb 0,35 EUR uz vienu akciju.
 
2)   Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2023.gada 12.jūlijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2023.gada 13.jūlijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2023.gada 14.jūlijs.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
3.   Personāla opciju emisijas un ar to saistītās pamatkapitāla nosacītās palielināšanas apstiprināšana.
 
1)   Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” personāla opciju emisiju, izlaižot 25 000 personāla opcijas, un ar to saistītos personāla opciju izlaišanas noteikumus.
 
2)   Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls) par 2500 EUR AS “MADARA Cosmetics” jauno akciju emisijai, kuras tiks izmantotas personāla opciju konversijas rezultātā.
 
3)   Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumus.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
4.   Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
 
1)   Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” statūtu grozījumus, izsakot statūtu 6.1. punkta esošo redakciju: “Valde sastāv no 3 valdes locekļiem.”, sekojošā redakcijā: “Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.”.
 
2)   Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” statūtu jauno redakciju.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
AS “MADARA Cosmetics” valde

 

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA.

AS "MADARA Cosmetics" dibināta 2006. gadā un kļuvusi par vienu no vadošajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā un līderi Latvijā. Kompānijas pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kopjošās un dekoratīvās kosmētikas segmentā Latvijā. Kopš 2017. gada novembra kompānijas akcijas iekļautas biržas "Nasdaq Baltic" alternatīvā tirgus "First North" sarakstā. Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt investors.madaracosmetics.com.

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
         Kontaktpersona: Uldis Iltners, valdes loceklis
         E-pasts: uldis@madaracosmetics.com
         Telefons: +371 67 470 243
         
         Sertificētais konsultants:
         ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA
         Kontaktpersona: Justīne Ignatavičute
         E-pasts: justine.ignatavicute@eversheds-sutherland.lv
         Telefons: +371 28 665 066