Published: 2021-02-26 15:21:00 CET
Ignitis grupė
Metinė informacija

„Ignitis grupė“ 2020 m.: augimas visuose segmentuose lydimas 10 % didesniu nei prognozuota koreguotu EBITDA

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad Bendrovės įmonių grupės (toliau – „Ignitis grupė“  arba Grupė) koreguotas EBITDA 2020 m. pasiekė 291,6 mln. Eur ir buvo apie 10 % didesnis nei prognozuota (265-269 mln. Eur).

Palyginus su 2019 m. koreguotu EBITDA, siekusiu 259,9 mln. Eur, praėjusių metų rezultatas augo solidžiais 12,2 % – tai lėmė didėjantys rezultatai visuose Grupės segmentuose. Pagrindinės šio teigiamo pokyčio priežastys – tęstinės investicijos į Tinklų patikimumą, naujų vartotojų prijungimą ir galios didinimą, nuosekliai didinamas Žaliosios gamybos portfelis bei efektyviai valdomas diversifikuoto turto portfelis, leidžiantis pasinaudoti susiklostančiomis išskirtinėmis rinkos sąlygomis. Pastaroji priežastis lėmė tai, kad sėkmingai išnaudojus elektros ir dujų rinkų kainų svyravimus, buvo išskirtinai efektyviai išnaudoti Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo blokas, kas ir lėmė didesnį nei prognozuota 2020 m. rezultatą.

Augimas visuose veiklos segmentuose

Žaliosios gamybos segmento, kurio koreguotas EBITDA pagerėjo 17 %, augimui įtakos turėjo geresni Kruonio HAE veiklos rezultatai ir Kauno kogeneracinės jėgainės komercinės veiklos pradžia. Tinklų segmente augimą (+10 %) lėmė tęstinės investicijų į tinklų patikimumo užtikrinimą  bei naujų vartotojų prijungimą ir galios didinimą. Lanksčiosios gamybos segmentas augo dėl sėkmingos komercinės Elektrėnų komplekso veiklos. Sprendimų klientams segmente augimą labiausiai lėmė  plėtra į Suomijos gamtinių dujų rinką.

Žaliosios gamybos plėtra

Grupė 2020 m. toliau tęsė kryptingą ir tvarią plėtrą žaliosios gamybos segmente. Praėjusiais metais instaliuota Žaliosios gamybos pajėgumų galia išaugo 24 MW ir pasiekė 1 101 MW. Tai lėmė Kauno kogeneracinės jėgainės pradėta komercinė veikla, kuri tuo pačiu prisidėjo ir prie pagamintos žaliosios energijos gamybos kiekio išaugimo (+20,3 %) iki 1,25 TWh. Tam teigiamą įtaką darė ir didesnės Kruonio HAE gamybos apimtys.

Grąža akcininkams

Grupės vadovybė akcininkams už 2020 m. antrąjį pusmetį siūlo išmokėti 43 mln. Eur dividendų (0,58 Eur už akciją), kas atitinka 2020 m. rudenį patvirtintos naujos dividendų politikos nuostatas. Viso, už 2020 finansinius metus planuojama dividendams skirs 85 mln. Eur. Pažymėtina, jog už 2020 m. pirmąjį pusmetį Grupė pagrindiniam akcininkui, iki „Ignitis grupės“ IPO išmokėjo 42 mln. Eur.

Prognozė 2021 m.

2021 m. Grupės prognozuojamas koreguotas EBITDA rodiklis turėtų siekti 300-310 mln. eurų ir būti 3-6 proc. didesnis nei 2020 m. Planuojama, jog augimą daugiausiai lems plėtra Žaliosios gamybos segmente: atliekas naudojančios Vilniaus kogeneracinės jėgainės dalies komercinės veiklos pradžia, Pomeranijos vėjo parko veiklos pradžia bei 2020 m. veiklą pradėjusios Kauno kogeneracinės jėgainės pilnų veiklos metų efektas.


Pagrindiniai Grupės 2020 m. IV ketv. ir 12 mėn. finansiniai rodikliai*

Mln. Eur2020 m.
IV ketv.
2019 m.
IV ketv.
%2020 m.2019 m.%
EBITDA  AVR107,853,1103,0 %337,4207,162,9 %
Koreguotas EBITDA  AVR92,372,227,8 %291,6259,912,2 %
Koreguoto EBITDA marža  AVR27,3 %22,9 %3,6 p. p.24,8 %22,6 %2,2 p. p.
Grynasis pelnas60,915,2n/a169,359,0186,9 %
Koreguotas grynasis pelnas  AVR46,231,546,7 %126,7106,019,5 %
Investicijos  AVR76,0123,7(38,6 %)346,8453,2(23,5 %)
FCF  AVR39,1(34,1)n/a48,0(189,8)n/a
ROE AVR   10,6 %4,4 %6,2 p. p.
Koreguotas ROE AVR   7,9 %8,0 %(0,1 p. p.)
ROCE AVR   9,0 %3,8 %5,3 p. p.
Koreguotas ROCE  AVR   7,1 %6,2 %0,9 p. p.
Grynoji skola / Koreguotas EBITDA AVR   2,063,72(44,6 %)
FFO / Grynoji skola AVR   52,1%19,6%32,5 p. p.

*Grupės finansinių rodiklių formulės pateikiamos Grupės svetainėje (nuoroda).

Rezultatų ir 2021-2024 m. strateginio plano pristatymas

Internetinis 2020 m. „Ignitis grupės“ rezultatų ir atnaujinto 2021-2024 m. strateginio plano pristatymas investuotojams ir analitikams įvyks 2021 m. kovo 2 d. 11:00 Lietuvos laiku (GMT +2).

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: www.ignitisevents.lt

Klausimus Bendrovės ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, registruodamiesi internetiniam pristatymui arba gyvai pristatymo metu. 

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą: 
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Metinį pranešimą ir strateginį planą galėsite atsisiųsti adresu: 
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

---

Audituotas metinis pranešimas pridedamas prie šio pranešimo, jį ir praėjusius pranešimus Bendrovė taip pat skelbia savo svetainėje, adresu: https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija 
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
aine.riffel@ignitis.lt 

PriedasMetinis pranesimas.pdf