Offentliggjort: 2017-11-24 12:00:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 109, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2018.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
pr.
1. januar 2018, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav
om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse
i
værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.

Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Selskabsmeddelelse nr. 109 2017.pdf
Udtrkning pr. 1. januar 2018.xml