Paskelbta: 2021-09-14 17:00:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Pusmečio informacija

Pusmečio informacija ir preliminarus AB “Žemaitijos pienas“ grupės 2021 m. I pusmečio rezultatas

     AB“Žemaitijos pienas“ grupės preliminarūs 2021 m. pirmojo pusmečio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 93,25 mln. EUR t.y. 5,47 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį.

     Preliminarus konsoliduotas neaudituotas AB“Žemaitijos pienas“ grupės rezultatas per 2021 metų šešis mėnesius yra 4,2 mln. EUR grynojo pelno.

    Taip pat vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 13 straipsniu pateikiame pusmečio informaciją - finansinių metų pirmojo pusmečio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, konsoliduotąjį pusmečio pranešimą ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

Gintaras Keliauskas

Teisininkas

Tel. + 370 687 18 399


PriedaiAtsakingu asm. ZP patvirtinimas 20210914 Lt..pdf
2021 m. - I pusm. - Pusm. PRANESIMAS2021_09_14LT.pdf
ZP - 2021 m. - I pusm. - ZP Grupe - FA - LT - 08 31.pdf