Publicēts: 2021-06-22 15:31:25 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Akcionāru sapulces sasaukšana

Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ārkārtas akcionāru sapulce

Iekšējā informācija, 2021-06-22 15:31 CEST -- AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" informē, ka 2021.gada 5.jūlijā plkst. 14.00 AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"  telpās, Doma laukums 4, Rīgā, ir sasaukta ārkārtas AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" akcionāru sapulce, kas tiks organizēta izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas un ar šādu darba kārtību:

1. Par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālu

2. Par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā krīzes atbalsta programmas kultūras nozares komersantiem finansēšanai

3. Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

4. Par Iekšējā audita daļas vadītāja novērtējumu par darbu 2020.gadā

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv