English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-27 15:00:00 CEST
Urbo bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Gautas leidimas įregistruoti UAB Medicinos banko įstatų pakeitimą

UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva.

Bankas informuoja, kad Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas 2023 m. birželio 27 d. sprendimu leido Bankui įregistruoti 2023 m. kovo 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintą Banko įstatų 3.5 papunkčio pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu iki 35 467 870 Eur ir akcijų nominalios vertės bei skaičiaus pakeitimu.

Daugiau informacijos: Komunikacijos projektų vadovė J. Taputytė, tel. + 370 620 50 560, el. paštas media@medbank.lt