Publicēts: 2020-11-30 09:30:00 CET
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” paziņojums par izmaiņām būtiskajā līdzdalībā

Ar šo AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka:

 

no ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ» (LLC “TransComponent Holding”)  (Maskava, Krievija) saņēma paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar kuru ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ» (LLC “TransComponent Holding”)  :

  • ir ieguvis 34,45 % RER akcijas;
  • ir ieguvis 80% akcijas RER akcionāra АО «Крона Груп» (46 % no RER balsstiesīga pamatkapitāla).

Tādā veidā ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ» tieša līdzdalība RER balsstiesīgā pamatkapitālā sastāda 34,45%.

Ņemot vērā, ka ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ» pieder 100% kapitāldaļas RER akcionāra Crowning Finance Cyprus Ltd. (18,19% no RER balsstiesīga pamatkapitāla), jauna akcionāra tieša un netieša līdzdalība sastāda 98,64% no RER balsstiesīga pamatkapitāla.

Detalizētāka informācija ir norādīta šī paziņojuma pielikumā.

 

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galvenā juriste
         tālr. +371 61301847; +371 27001052
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv


Notification _.pdf