English Estonian
Avaldatud: 2021-04-29 08:00:00 CEST
Nordecon
Majandusaasta aruanne

2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek

Nordecon AS-i nõukogu kiitis 28.04.2021 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS-i konsolideeritud 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Nordecon AS-i aktsionäridele kuuluv 2020. a majandusaasta puhaskasum on 2 466 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 12 077 tuhat eurot. Juhatus teeb ettepaneku maksta dividendideks 0,06 eurot aktsia kohta ja mitte teha eraldisi reservkapitali.

2020. aasta majandusaasta aruanne, selles sisalduv sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav Nasdaq Tallinna börsi koduleheküljelt www.nasdaqbaltic.com ja emitendi koduleheküljel www.nordecon.com (lühikokkuvõte: http://www.nordecon.com/aasta2020/). Samuti on majandusaasta aruandega võimalik tutvuda ettevõtte asukohas Toompuiestee 35, Tallinn.

Auditeeritud aruandes ei tehtud olulisi korrigeerimisi võrreldes 11.02.2021 avalikustatud esialgsete majandustulemustega.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com

ManusedNordecon_aastaaruanne_2020.pdf
Nordecon_aastaaruanne_ESEF_2020-12-31-ET.zip