Paskelbta: 2017-09-04 07:33:00 CEST
Baltic Mill
Tarpinė informacija

AB Baltic Mill grupės tarpinė dvylikos mėnesių konsoliduota finansinė atskaitomybė

Vievis, 2017-09-04 07:33 CEST --

AB „Baltic Mill“ pateikia tarpines neaudituotas  konsoliduotas metines finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2017 birželio 30 d. ir konsoliduotą metinį pranešimą.

Konsoliduotą bendrovės turto sumą 2017 birželio 30 d. sudaro 49 976 tūkst. eurų, konsoliduotą nuosavo kapitalo sumą 2017 birželio 30 d. sudaro 17 301 tūkst. eurų, o konsoliduotas grynasis pelnas per finansinius metus siekia 709 tūkst. eurų.

 

Grupės finansų direktorius

Vygantas Reifonas, tel +370 687 21603

 


2017 BML tarpines 12 men ataskaitos.pdf
2017 BML atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf